Verticale schokbank

Schade aan producten, en dan vooral elektronische producten waarbij door een val binnenin iets beschadigd is, is veelal niet direct zichtbaar. Maar uiteraard niet wenselijk. 

De fragiliteit van elektronische producten kan bepaald worden met de verticale schokmachine. Deze machine voert gecontroleerde vallen uit met producten (al dan niet verpakt). 
Met de behaalde resultaten kan bijvoorbeeld het meest geschikte buffermateriaal en de benodigde hoeveel hiervan bepaald worden.

Productfragiliteit en buffermaterialen

Bepalen productfragiliteit
Aan de hand van de verticale schoktesten kan een zogenaamde damage-boundry curve opgesteld worden. In deze curve is af te lezen bij welke valversnelling (g) en snelheidsverandering (m/s) uw product wel of geen schade ondervindt. Dit wordt de fragiliteit of kritische g-waarde van het product genoemd. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel buffermateriaal noodzakelijk is om het product te beschermen tijdens transport.

Buffercurve opstellen
Bij het ontwerpen van bufferende verpakkingen wordt gebruik gemaakt van buffercurves. Uit deze curve kan afgelezen worden op basis van de dikte van het buffermateriaal en het gewicht van het testproduct, hoeveel buffermateriaal ingezet moet worden om het product goed te beschermen. Met de verticale schokbank kan een buffercurve per type materiaal opgesteld worden.

 

Testen op de verticale schokbank kunnen uitgevoerd worden volgens algemene standaards als ISO, ISTA en ASTM en ook volgens klantspecifieke procedures.

Mogelijke internationale standaarden zijn:
ASTM D1596
ASTM D3332
ASTM D5487

Staat uw teststandaard hier niet bij? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Fabrikant: MTS model 846.36

  • Maximale afmetingen testproduct: 91 x 91 x 91 cm
  • Maximaal gewicht testproduct: 590 kg
  • Pulsduur: 2 - 50 ms
  • Maximale versnelling: 600 g (bij 136 kg test gewicht)
  • Kalibratie interval: jaarlijks

Bel ons
0252 - 245 350 
Mail ons
Contactformulier >
Laat ons u bellen